header-007-komisyon

AB Uyum Komisyonu’ndaki çalışmalarım

Yasama çalışmaları kapsamına giren kanun tasarı ve teklifleri

 • 1/319
  Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Tasarı
 • 1/320
  Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Onaylanmasına İlişkin Tasarı
 • 1/440
  Arnavutluk ile AB Entegrasyon Süreci Çerçevesinde İşbirliği Protokolü’nün Onaylanmasına İlişkin Tasarı
 • 1/475
  K.K.T.C. AB Koordinasyon Merkezi İşbirliği Protokolü’nün Onaylanmasına İlişkin Tasarı
 • 1/571
  Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Katılmamıza İlişkin Tasarı
 • 1/686
  Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi çalışmalarına katılıma dair anlaşmanın onaylanmasına İlişkin Tasarı
 • 1/739
  Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Tasarı
 • 1/319
  Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Tasarı
 • 1/319
  Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Tasarı
 • 1/319
  Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Tasarı
 • 1/319
  Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Tasarı
 • 1/319
  Hırvatistan Cumhuriyeti Hükúmeti ile Çevre, Doğa, Su ve ORmancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına İlişkin Tasarı
 • 2/17
  Büyük Mağazalar Kanun Teklifi
 • 2/25
  A.İ.H.M.’ne Yargıç Üye Seçilmesine İlişkin Teklif
 • 2/276
  Perakende Ticaret ile Esnaf ve Sanatkárlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Teklif
 • 2/433
  Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklif
 • 2/533
  C.M.K. ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklif
 • 1/798
  Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi çalışmalarına katılıma dair anlaşmanın onaylanmasına İlişkin Tasarı
 • 1/739
  Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunmasına İlişkin Tasarı
 • 1/826
  Avusturya Cumhuriyeti Federal Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı ile Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtirısanın Onayına İlişkin Tasarı
 • 1/827
  Arnavutluk Cumhuriyeti ile Serbest Ticaret Anlaşması Ek’indeki Protokol II’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı
 • 1/841
  Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Tasarı
 • 2/658
  Ayaş Organik Tarım Destekleme ve Geliştirme Enstitüsü Kurulmasına İlişkin Teklif
 • 2/729
  1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklif

23. Dönem 4. yıl yasama toplantıları kapsamında ele alınan kanun tasarı ve teklifleri

 • Silah Kanunu Tasarısı
 • Sebze ve Meyva Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
 • Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı
 • Sayıştay Kanunu Teklifi
 • Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı
 • Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı
 • Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
 • Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı

AB Uyum Komisyonu çalışmaları kapsamında yurt dışı temasları

 • İkili temaslarda bulunmak üzere Makedonya Parlamentosu ziyareti