header-014-izmir-tarim

akt-taris-001

Tariş’in hacizi kalktı, kâbus sona erdi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığım döneminde Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerini yeniden yapılandırıp 4752 sayılı Kanun‘u çıkartarak Türkiye’nin en önemli tarımsal reformlarından birini gerçekleştirdik.

Ardından Tariş’in 27 milyon (trilyon) TL tutarındaki borçunu tasfiye edip haciz kararını kaldırtarak Tariş‘in üstündeki kara bulutların dağılmasını sağladık.

akt-tarim-001

Mahsup kararnamesi ile üretici rahat nefes aldı

Üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine vadesi gelmiş borçlarıyla mahsubunun sağlanması için hazırladığımız Kararname ile tarım üreticilerine büyük rahatlama sağladık.

akt-uzum-001

Yaş üzüm ihracatına teşvik desteği

Bakanlığım döneminde çekirdeksiz yaş üzümdeki arz fazlası dolayısıyla bu ürünün ihracat teşviği kapsamına alınmasını sağladık.

Ayrıca üzüm üreticisini sıkıntıya sokan ucuz İran üzümünün sınır ticareti adı altında ülkemize girişini yasakladık.

akt-pamuk-001

Kütlü pamuk ve zeytinyağına özel destek

İzmir ve Ege üreticileri ile pamuk ve zeytinyağı birliklerinin taleplerini önemle değerlendirerek kütlü pamuk ve zeytinyağı için prim vererek üretimi destekledik ve üreticilerle birliklerin üzerinde yoğunlaşan fiyat baskısını hafiflettik.