header-013-izmir-sanayi

akt-sanayi-001

15 Organize Sanayi Bölgesi çalışması

1999 – 2002 Sanayi ve Ticaret Bakanlığım döneminde Merkez Atatürk ve Menemen Deri Organize Sanayi Bölgelerini hizmete sunduk, 13 OSB‘in çalışmalarını hızlandırdık ve yoğun destek verdik.

Bu büyük projeler için 113.4 milyon (trilyon) TL. kaynak sağladık.

akt-sanayi-002

En az 47.500 kişiye istihdam alanı

Hizmete aldığımız, çalışmalarına hız kazandırdığımız, yapımına kaynak sağladığımız OSB’ler 47.500 kişiye istihdam sağladı. İzmir’in sanayileşme tarihinin en hızlı ve verimli dönemi yaşandı.

akt-teknopark-001

Türkiye’nin ilk Teknoparkı İzmir’de…

Bakanlığım döneminde Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanun Tasarısı‘nı hazırladık. 2001′de yürürlüğe giren yasayla Türkiye‘nin teknoloji geliştirme alanındaki büyük eksiklerinden biri giderilmiş oldu. Kanun kapsamında Türkiye‘nin ilk Teknoparkının İzmir‘de hizmete geçmesini sağladık.

Bu proje Türkiye’de ilk kez İzmir’de uygulandı.

akt-ief-001

İzmir Enternasyonal Fuarı’na yepyeni ufuklar

Bakanlığım dönemine kadar çok eski prensiplere göre düzenlenmiş olan “Yurt içinde Fuar, Sergi ve Panayır Düzenlenmesine Dair Yönetmelik”i tümüyle değiştirerek çağın gereklerine en uygun yeni yönetmeliği hazırladık ve yürürlüğe aldık.

Böylelikle Uluslararası Fuarlar Birliği standartlarına gelen yönetmelikle İzmir Enternasyonal Fuarı‘nın önünde yepyeni ufuklar açıldı.