akt-bakanlik-004

1999 – 2002 hizmet dönemim sırasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürüttüğümüz hizmetlerin ana başlıkları

akt-bakanlik-001

 • Sanayileşme politikaları
  (Yan sanayiinin geliştirilmesi, Yerli sanayie öncelik Yerli malı imaj çalışmaları)
 • Sınai girişimcilere yönelik hizmetler
 • Sanayide teknolojik gelişmenin desteklenmesi
 • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri çalışmaları
 • Sınai uygulama hizmetleri
 • KOBİ‘leri geliştirme ve destekleme hizmetleri
 • Sınai mülkiyet hakları
 • Metroloji ve standardizasyon hizmetleri
akt-bakanlik-002

 • Ülkemizde verimlilik hareketinin yaygınlaşması çalışmaları
 • Şeker sanayi için çalışmalar
 • Küçük el sanatları ve halıcılığın korunması
 • Esnaf ve sanatkarlara yönelik hizmetler
 • İç ticaretin düzenlenmesine yönelik hizmetler
 • Tüketicinin korunması hizmetleri
 • Kooperatiflere yönelik hizmetler
 • AB ile ilişkiler
 • Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler
 • İkili uluslararası ilişkiler
akt-bakanlik-003

 • Ortak sanayi çalışma grupları
 • Serbest ticaret anlaşmaları
 • Uluslararası fuarcılık hizmetleri
 • Özelleştirme Yüksek Kurulu bünyesindeki çalışmalarım
 • Yüksek Planlama Kurulu bünyesindeki çalışmalarım
 • Ekonomik Sosyal Konsey bünyesindeki çalışmalarım
 • Deprem felaketi nedeniyle Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen destek faaliyetleri