Kanun Tekliflerim

21. Dönem

04/06/1999 – 2/9
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
Kanunlaştı

20/07/1999 – 2/187
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Kanunlaştı

08/03/2000 – 2/477
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 101 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Kanunlaştı

11/12/2000 – 2/636
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
Kanunlaştı

06/09/2001 – 2/803
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Kanunlaştı

23. Dönem ilk imza

29/02/2008 – 2/178
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük- münde Kararnamenin Değiştiri- lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği- şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Kanunlaştı

25/03/2008 – 2/199
Perakende Ticaret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar İle Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

07/10/2009 – 2/516
29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Gü- venlik Yasasında Değişiklik Yapıl- masına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

22/10/2009 – 2/525
4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanun- larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

23. Dönem diğer

06/12/2007 – 2/99
Expo 2015 İzmir Yönlendirme ve Yürütme Kurullarının Her Türlü Mali Faaliyetleri ve Bunların Denetimine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi
Kanunlaştı

11/01/2008 – 2/123
Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Kanunlaştı

21/01/2008 – 2/131
Üniversitelerin İki Yıllık Meslek Yüksek Okulundan Mezun Olan- ların Kadro Unvan Yetki ve Asker- lik Bildiriminde Yapılacak Değişik- likler Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

29/01/2008 – 2/141
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Kanunlaştı

12/02/2008 – 2/156
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

27/02/2008 – 2/170
Amasya İline Bağlı Ezinepazar Adlı Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
Komisyonda

28/02/2008 – 2/171
İzmir İline Bağlı Pınarkent Adı Altında Yeni Bir İlçe Kurulma- sına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

05/12/2008 – 2/363
3065 Sayılı Katma Değer Vergi- si Kanununa Geçici Madde Eklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi
Kanunlaştı

05/02/2009 – 2/402
Bir İlçe ve Silifke Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

12/02/2009 – 2/408
Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

04/03/2010 – 2/637
Devlet Memurları Kanunu, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluş-larda Atama Usulüne İlişkin Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

18/03/2010 – 2/652
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

04/11/2010 – 2/796
4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 11/10/1983 Tarihli ve 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

24. Dönem ilk imza

05/07/2011 – 2/4
29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

05/07/2011 – 2/5
4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

05/07/2011 – 2/6
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

05/07/2011 – 2/7
Perakende Ticaret, Alışveriş Merkezleri ve Büyük Mağazalar İle Esnaf ve Sanatkarlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

30/03/2012 – 2/473
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

30/03/2012 – 2/492
2013 Yılının “Düşünme ve Beyin Yılı” İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

16/05/2012 – 2/599
6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

17/10/2012 – 2/927
5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

17/10/2012 – 2/940
5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

05/11/2012 – 2/965
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çağrı Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

08/11/2012 – 2/990
24.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda

18/01/2013 – 2/1176
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

24. Dönem diğer

08/06/2012 – 2/664
Ceyhan Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

27/09/2012 – 2/873
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Komisyonda

23/01/2013 – 2/1188
Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Komisyonda