akt-calismalar-001

Devlet Planlama Teşkilatı‘ndaki çalışmalarım

Beşinci Plan ve Yıllık Programların hazırlığı
Plan Modeli hazırlıkları ve çözüm, çalışmaları
Makroekonometrik araştırma ve çalışmalar
Sanayileşme ve Sanayi Politikaları çalışmaları
Nominal ve Reel Ücret hesaplamalarının teknik çalışmaları
Türkiye’nin diğer ülkelerle ikili ilişkilerinde DPT temsilciliği
Nominal ve Reel Ücret hesaplamalarının teknik çalışmaları
Silahlı Kuvvetler Dil ve İstihbarat Okulu‘nda ders ve kurs öğretmenliği
Harp Akademileri Komutanlığı’nda ders ve kurs öğretmenliği
Genelkurmay Başkanlığı‘nda yabancı heyetlere ekonomik brifingler
OECD Merkezinde (Paris) “Ad-Hoc Komite” çalışmaları

Devlet Bakanlığı hizmetindeki çalışmalarım

Ekonomik ve teknik konularda Bakan danışmanlığı
Gübre ve kağıt sektörleri ile ilgili araştırma ve çalışmalar
Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

Çevre Bakanlığı hizmetindeki çalışmalarım

ÇED çalışmaları Ülkenin çevre önceliklerini tespit edici çalışmalar
Kırsal ve kentsel alanda ilgili Bakanlığın koordinasyonu ile arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esaslarını belirleme çalışmaları
Çevre düzeni plan çalışmaları
Çevre envanteri ve çevre durum rapor çalışmaları
Kıyı alanları yönetimi

Turizm Bakanlığı hizmetindeki çalışmalarım

Türkiye’nin dış tanıtım çalışmalarının organizasyon ve denetimi
Bakanlığın dış ilişkilerinin icra ve koordinasyonu
Kırsal ve kentsel alanda ilgili Bakanlığın koordinasyonu ile arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esaslarını belirleme çalışmaları