akt-eser-001
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği ve Türkiye, Rapor, DPT. 1981

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Borç İlişkisinin Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi. DPT,1983

Türk Planlamasında Makro Modeller, DPT Yayını, 1986.

Türkiye’nin Ekonomik Politikası, Rapor, DPT, 1986

Ekonominin Genel Değerlendirmesi, Rapor, DPT, 1986

Military Expanditures and Economic Growth, WIU, Macomb, ABD, Seminer, 1991

Türkiye Sanayiinde Koruma Oranları 1985-1989, İşletme Finans Dergisi, Ağustos 1992

Binek Otomobillerinde Koruma Oranları, Ankara Sanayi Odası Dergisi, Kasım-Aralık 1992

Türk Ekonomisinin Rekabet Gücündeki Gelişmeler, DPT Yayını, 1995

Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre ve İnsan Dergisi, Haziran 1996

Ekonomik Değerlendirme Raporu, Haziran 2004

Kalkınmanın itici Gücü Sanayileşme, Aralık 2005

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Türkiye İlişkileri ve Ekonomik Krizler, Ocak 2007

Özelleştirme Politikaları ve Günümüz Uygulamaları, Mayıs 2007