Astsubaylarımızın haklarını iki Bakan’a sordum

Kategoriler: Soru

Muvazzaf ve emekli astsubayların
yıllardır devam eden sorunları hakkında
TBMM’de hem Millî Savunma Bakanı’na, hem de Maliye Bakanı’na
yazılı soru önergeleri verdim.

Bugün 100 bine yakın muvazzafıyla ve yine 100 bine yakın emeklisiyle astsubaylarımız ve aileleri, aldıkları terbiye ile kendilerine yakışan vakar ve ciddiyetle seslerini duyurmak, yetkili kurumların dikkatini çekmek ve haklarını almak için yıllardır kararlı, onurlu bir mücadele içindeler. Astsubaylar bugüne kadar sabrettiler, umutla beklediler ancak haklarını bir türlü alamadılar.

Muvazzafıyla, emeklisiyle astsubaylarımızın 11 yıldır birikmiş çok ciddî sorunları var. Yıllardır ilgili Bakanlıklardan bu konuda verilen cevaplarda ise ‘konu hakkında çalışma yapılıyor, kısa zamanda çözümlenecek’ tarzı cevaplar veriliyor. Mağduriyetler altında ezilen astsubaylarımız için artık bıçak kemiğe dayandı ve bu yüzden 1 Mart’ta ölüm orucuna başlama kararı aldılar.

Astsubay okulları 2002 yılında yüksekokul seviyesine çıkarılmış olmasına rağmen, daha önce mezun olan astsubayların intibakları yapılmadı, verilen sözler hâlen tutulmadı. Sadece bu alanda binlerce emekli astsubayımız aileleriyle birlikte çaresiz, bu intibakların yapılmaması nedeniyle emsallerinden daha düşük emekli aylığı alıyorlar.

Yıllar önce astsubay kıdemli başçavuşlar yarbay rütbesi kadar maaş alırlarken, bugün yüzbaşı rütbesinin aldığı maaşı ancak alabiliyorlar. Yıllar içerisinde Astsubaylarımızın eriyen maaşları hak ettikleri seviyeye 11 yıldır getirilemedi.

Askeri sosyal tesislerden de yeteri kadar yararlanamayan astsubaylarımızın, sayısal olarak diğer üyelerden fazla oldukları Ordu Yardımlaşma Kurumu’nda da temsil hakları kısıtlı.

1975 yılında iş güçlüğü ve iş riski zammından dolayı bu haksızlığa karşı çıkan astsubaylarımız 6 ay hapis, 1 yıl rütbe kaybı ve ordudan uzaklaştırma gibi cezalara çarptırıldılar ancak bugüne kadar yürürlülüğe giren hiçbir aftan yararlanamadılar ve hak kayıpları devam ediyor.

Tüm sorunlarının çözümü için TBMM’de hem Millî Savunma Bakanı’na, hem de Maliye Bakanı’na verdiğim önergelerle iktidarın astsubaylarımıza gerçek bakış açısını da öğrenmiş olacağız

Ülkemizin güvenliği ve bekası için görev yapan tüm personelin özlük ve malî hakları, devletin büyüklüğüne yakışır bir şekilde iyileştirilmelidir.

Millî Savunma Bakanı’na Sorulan Sorular:

1 – Astsubay okulları 2002 yılında yüksekokul seviyesine çıkarılmış olmasına rağmen, daha önce mezun olan astsubayların intibakları halen yapılmamış olup, mağduriyetlerine seyirci kalınmıştır. Astsubaylarımızın hak ettikleri bu intibaklar, hangi tarihte ve nasıl yapılacaktır?

2 – Astsubaylar birinci derecenin 4′üncü kademesine yükselmelerine rağmen ek göstergeleri halen 3600 olup, bu da emekliliklerinde çok düşük emekli maaşı almalarına neden olmaktadır. Bu ek göstergeleri hangi tarihte, kaça yükseltilecektir?

3 – Yıllar önce astsubay kıdemli başçavuşlar, yarbay rütbesi kadar maaş almaktayken, bugün yüzbaşı rütbesinin almış olduğu maaşı ancak alabilmektedir. Yıllar içerisinde Astsubaylarımızın eriyen maaşları hak ettikleri seviyeye ne zaman, hangi çalışmayla çıkarılacaktır?

4 – Subay statüsündeki üst rütbeli personele hem çalışırken, hem de emeklilikte maaşlarıyla birlikte ödenen ‘makam’, ‘temsil’ ve ‘görev’ tazminatları, bugün çoğu yerleşim biriminde aynı salahiyette görev yapan astsubaylarımıza neden ödenmemektedir? Bu tazminatlar hem emekli, hem muvazzaf astsubaylarımıza hangi tarihte ödenmeye başlayacak ve mevcut adaletsizlik giderilecektir?

5 – Aynı işi, aynı karargâhta ve aynı öğrenimleri gördükleri halde astsubaylara neden subayların yarısı kadar yan ödeme verilmektedir. Bu eşitsizlik hangi tarihte giderilecektir?

6 – 2006 yılından bu yana Emniyet ve MİT mensuplarına emekliliklerinde ödenen 100 TL zam, astsubaylarımıza da ödenmesi için hangi çalışma başlatılmış, ne zaman uygulamaya geçecektir?

7 – Astsubaylarımız üye bazında, diğer üyelerden sayısal olarak daha fazla Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) yıllarca aidat ödemelerine rağmen, OYAK’ın ve bağlı kuruluşlarının temsil, yönetim ve denetiminde yeteri kadar söz sahibi değillerdir. Astsubaylarımıza OYAK’ta daha fazla temsil hakkı sağlanması için bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapılmış, sonuçları ne olmuştur? Daha fazla temsil hakkı ne zaman sağlanacaktır?

8 – Astsubaylarımızın orduevi, kamp ve sosyal tesislerden yararlanma oranları ne zaman yükseltilecektir? Bugüne kadar kullanma oranlarının düşük tutulmasının nedeni nedir?

9 – 1975 yılında iş güçlüğü ve iş riski zammından dolayı bu haksızlığa karşı çıkan astsubaylarımız 6 ay hapis, 1 yıl rütbe kaybı ve ordudan uzaklaştırma gibi cezalara çarptırılmışlar ancak bugüne kadar yürürlülüğe giren hiçbir aftan yararlanamamışlardır. Bugüne kadar bu konuda neden bir af çalışması yapılmamıştır?

10 – 1975’lerde verilen bu haksız cezaların affedilmesi yönünde bir çalışma ne zaman yapılarak, o dönemki ceza alan astsubaylarımıza hakları iade edilecektir?

Maliye Bakanı’na Sorulan Sorular:

1 – Bakanlığınıza Millî Savunma Bakanlığı’ndan veya Genelkurmay Başkanlığı’ndan 2002 yılından bu yana astsubayların özlük haklarını iyileştirecek hangi talepler, hangi tarihte iletilmiştir? Bu talepler nelerdir?

2 – Bu taleplere Bakanlığınız hangi tarihte, hangi cevapları vermiştir?

3 – Astsubay okulları 2002 yılında yüksekokul seviyesine çıkarılmış olmasına rağmen, daha önce mezun olan astsubayların intibakları halen yapılmamış olup, mağduriyetlerine seyirci kalınmıştır. Astsubaylarımızın hak ettikleri bu intibaklar, hangi tarihte ve nasıl yapılacaktır? Bakanlık olarak bu sürece ne gibi katkı sunacaksınız?

4 – Yıllar önce astsubay kıdemli başçavuşlar, yarbay rütbesi kadar maaş almaktayken, bugün yüzbaşı rütbesinin almış olduğu maaşı ancak alabilmektedir. Yıllar içerisinde Astsubaylarımızın eriyen maaşları hak ettikleri seviyeye ne zaman, hangi çalışmayla çıkarılacaktır?

5 – Subay statüsündeki üst rütbeli personele hem çalışırken, hem de emeklilikte maaşlarıyla birlikte ödenen ‘makam’, ‘temsil’ ve ‘görev’ tazminatları, bugün çoğu yerleşim biriminde aynı salahiyette görev yapan astsubaylarımıza neden ödenmemektedir? Bu tazminatlar hem emekli, hem muvazzaf astsubaylarımıza hangi tarihte ödenmeye başlayacak ve mevcut adaletsizlik giderilecektir?

6 – Aynı işi, aynı karargâhta ve aynı öğrenimleri gördükleri halde astsubaylara neden subayların yarısı kadar yan ödeme verilmektedir. Bu eşitsizlik hangi tarihte giderilecektir?

7 – 2006 yılından bu yana Emniyet ve MİT mensuplarına emekliliklerinde ödenen 100 TL zam, astsubaylarımıza da ödenmesi için hangi çalışma başlatılmış, ne zaman uygulamaya geçecektir?