İş Güvenliği Uzmanları için yeni soru önergem

Kategoriler: Soru

İş Güvenliği Uzmanlarının yaşadığı sıkıntılara
bir çözüm yolu üretilmesi için TBMM’de
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yazılı soru önergesi verdim

Yaklaşık 1,4 milyon işyerinin bulunduğu Türkiye’de yapılan araştırmalarda; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre bugün itibarı ile C sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacı 6 bin, B sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacı 6 bin, ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacı da 7 bin kişi civarında.

Çalışmakta olan İş Güvenliği Uzmanlarının ise sorunları giderek artıyor ve iş güvenceleri bulunmuyor. Sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatıyor, bu da emekli olduklarında maaşlarının düşük olmasına neden oluyor. Diğer yandan bu uzman arkadaşlarımız işyerlerindeki eksikler ve yapılması gerekenlerle ilgili rapor sunmalarına rağmen işyeri sahiplerinin, “Boş ver bunları.” dediğini, rapor yazmaya devam etmeleri halinde ise kendilerini çalıştıkları firmaya “Elemanınız sıkıntı çıkartıyor.” diyerek raporlarını Bakanlığa göndermedikleri bana iletilen sıkıntılar arasında.

Eğer Bakanlık İş Güvenliği Uzmanlarının denetimlerinin kendilerine verilen eğitimler çerçevesinde yürümesini istiyorsa, bu arkadaşlarımızın sorunlarını da gidermeli.

Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ettiğim sorular şunlardır;

1-) Bakanlık olarak tespit ettiğiniz; ülkemizin ihtiyacı olan, A, B ve C grubu iş güvenliği uzmanı sayısı il bazı itibariyle kaçtır? Şu an için hangi grupta kaç iş güvenliği uzmanı çalışmaktadır ?

2-) İş güvenliği uzmanlarının mevcut sorunları hakkında Bakanlığınız tespitleri nelerdir? Bu konularda hangi çözümleri getireceksiniz ?

3-) İş güvenliği uzmanlarının gruplarına göre maaşları ve Sosyal Güvenlik Primi kesintisi nedir? Bu ücretler, Türkiye’nin her yerinde geçerli midir ?

4-) İş güvenliği uzmanlarının özlük ve maddî haklarının iyileştirilmesi için Bakanlık olarak hangi çalışmaları yapacaksınız ?

5-) İş güvenliği uzmanlarının, iş güvenlikleri nasıl garanti altına alınacaktır ?

6-) Bugüne kadar iş güvenliği uzmanlarının tutmuş olduğu işyerlerindeki eksikler ve yapılması gerekenlerle ilgili kaç rapor Bakanlığınıza iletilmiş, bu raporlar hakkında hangi işlemler yapılmıştır ?

7-) Ülkemizdeki iş güvenliği uzmanlarına, gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarının sahip olduğu çalışma şartları ne zaman ve hangi şekilde sağlanacaktır ?