Yabancı yemek firmaları esnafımızı mağdur ediyor

Etiketler:

Kategoriler: Basın açıklaması

Ahmet Kenan Tanrıkulu yemek firmaları beyanat

Yıllardan bu yana hiçbir hizmet üretmeden, kendi yağında zar zor kavrulan küçük ölçekli yerli esnafımızın kazançları üzerinden yüksek komisyon bedelleri keserek sistemine üye yapan yabancı yemek firmalarının artık denetlenmesi gerekiyor.

Banka kredi faizlerinin % 1-1,5, banka pos cihazları komisyonlarının % 0,80-0,90 olduğu günümüzde yerli esnafımız üye olmak zorunda kaldıkları yabancı yemek firmalarına % 7-10 oranlarında komisyon ödemek zorunda kalıyorlar. Bir başka ifadeyle yerli esnafımız satmış her kalem için devlete % 8 KDV öderken, bu işlem için bir de yabancı yemek firmalarına % 7-10 komisyon ödüyor.

Sahip oldukları ticarethanelerinin devamını sağlayabilmek ve ailelerine geçim sağlayabilmek için bu sisteme giren yerli esnafımız, daha sonra pos cihazı için 400-500 TL depozito, bu cihazın sigorta bedelini, teknik arıza ve bakım ücretini ödemek zorunda kalıyorlar. Son zamanlarda bu sisteme üye olan esnafımızın, bu yabancı yemek firmalarınca, kendilerinden habersiz işyerlerinin kasko sigortası yaptırıldığı da ifade ediliyor.

Esnafımızın içinde bulunduğu bu olumsuz durumun biran önce denetlenerek, gerek Rekabet Kurumu’nun, gerekse aynı zamanda bankacılık işlemi olduğu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun biran önce gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlülüğe giren “Ücret Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” in biran önce değiştirilerek, çalışanların yemek ücretlerinin bankalara yatırılması sağlanmalıdır.

Alınacak bu tedbirler; yerli esnafımızın üzerinden yüksek komisyon ücretlerini kaldıracak, aynı zamanda şu an gündemde olan soykırım yasa tasarılarına karşı gösterilecek tepkilere ve uluslararası ilişkilerimize de olumlu katkı sunabilecektir.