Şehitlerimiz, Gazilerimiz ve Yakınları için en kapsamlı kanun teklifini verdim

Kategoriler: Kanun Teklifi

Teklifim kanunlaşırsa; Şehit, Gazi ve yakınlarına Genel Kurmay Başkanı’nın eline geçen net tutar kadar maaş bağlanacak. Şehit ve Gazilerimize net bir kanuni tanım getirilecek. Keyfi SGK uygulamaları son bulacak. Şehit yakınları, Gazi ve yakınları yeşil pasaport alacaklar. Özel veya devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim görecek ve barınacaklar. Kurasız Hac ve yılda bir kere 5 yıldızlı tatil imkanına kavuşacaklar. Faizsiz konut kredisi, kira yardımı alacaklar. Araç almak istediklerinde ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanacak ve en önemlisi hiç bir şart aranmaksızın iş bulabilecekler.

Bugüne kadar verilen en kapsamlı Kanun Teklifi ile hak ve hizmetlerin aziz Şehit ve Gazilerimizin ayağına götürülmesini talep ediyorum.

Ülkemizde uzun süreden beri meydana gelen terör olayları ile ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak ve temsil etmek için çeşitli görevler ifa eden; silâhlı kuvvetler ve kolluk kuvveti mensupları, vatani görev ifa eden vatandaşlar ile yargı mensupları, diplomat ile görevi sırasında meydana gelen kaçırılma ve bunun gibi terör asayiş ve kaçakçılık olaylarına maruz kalan öğretmen, mülkî amir gibi kişilerin, hem kendilerinin hem de anne-baba, eş, çocuk, kardeş gibi yakınları hakkında uygulanacak hükümler 3713, 2330, 5434 Sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda dağınık ve çok başlı olarak düzenlenmiştir.

Fiilî durumda; çeşitli komisyonlar aracılığı ile yürütülen düzenlemeler yüzünden şehit, gazi ve yakınları arasında eşitsizlik yaratacak sonuçlar ortaya çıkıyor.

Mevcut uygulamalar; şehit ve gaziler ile yakınlarını, devlet ile mahkeme kapılarında karşı karşıya getiriyor. Zaman zaman iyileştirme maksatlı yapılan kanun değişiklikleri de yamalı bohça niteliğinden ileri gidemiyor.

Vatan savunması ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden kişiler şehit ve gazi olduklarında; TSK mensubu olan- olmayan, kamu görevlisi olan-olmayan, terörle mücadele esnasında şehit ve gazi olan-olmayan (3713 sayılı kanun kapsamında olan-olmayan) gibi ayrımlara tabi tutuluyor.

Nakdi tazminat için en yüksek devlet aylığı üzerinden ödeme yapılacağını düşünülen kişilere fiilen ele geçen miktar üzerinden değil, brüt miktar üzerinden ödeme yapılıyor, ödemeler düşük kalıyor, haksızlıklar ortaya çıkıyor.

Sosyal haklar ile ilgili bazı başvurular süre sınırına, bazı başvurular da kontenjan sınırına tabi tutuluyor.

Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları için maddî iyileştirmeler dışında manevi tatmin sağlayacak düzenleme sayısı da yok denecek kadar az durumda.

TBMM’ye verdiğim Kanun Teklifimle bu alanda bir çok yenilikler getirilmiş olacak.

Bu yeniliklerden bazıları şunlardır:

 • Başbakanlık bünyesinde Şehit ve Gazi İşleri Başkanlığı kurulacak ve yönetiminde şehit ve gazi dernekleri yöneticileri de yer alacaktır.
 • Şehit, gazi ve yakınlarına bağlanan maaş tutarları Genelkurmay Başkanı’nın eline geçen net tutar olacaktır.
 • Şehit ve gazilere kanunî tanım getirilecek, güvence altına alınacaktır.
 • Emekli Sandığı (SGK) Yönetim Kurulu ve Nakdi Tazminat Komisyonu gibi komisyonların keyfi uygulamalarına son verilecektir.

Bugüne kadar çatışmaya giderken hayatını kaybeden veya Afyonkarahisar’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden askerlerimizin şehit sayılmamasının önüne geçerek, Kanun Teklifim ile terörle her şartta mücadelede yaralanan, şehit olanların kapsam içine alınmasını öngördüm.

Teklifim kanunlaşırsa:

 • Şehit yakınları ve gazi ile yakınlarına yeşil pasaport verilecektir.
 • Şehit yakınları ile gazi ve yakınlarına özel veya devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim öğretim ve barınma imkânı tanınacaktır.
 • Şehit ve gazi ile yakınlarının yılda bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıldızlı otellerde tatil yapma fırsatı verilecektir
 • Hac görevlerini kurasız olarak yerine getirmeleri sağlanacaktır.
 • Faizsiz konut kredisi, kira yardımı, yurtiçi, yurtdışı hastanelerde ücretsiz tedavi ve sağlık hizmeti sağlanacaktır.
 • Alacakları araçlarda ÖTV ve KDV muafiyeti olacaktır.
 • Şehit yakınları, gazi ve yakınlarına hiçbir şart aranmaksızın devlette ve özel sektörde istihdam sağlanacaktır

Gazi ve gazi yakını ile şehit yakınları, isteyen ve talep eden konumundan çıkarılmalı; hakları ve hak ettikleri hizmet ayaklarına götürülmelidir.

Teklifimde yer alan hakların, bu aziz ülkenin kutsal şehit ve gazilerinin durumlarını bir nebze düzelteceği ümidini taşıyorum.

Kanun Teklifinin TBMM’de biran önce gündeme alınması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini şehitlerimiz ve gazilerimiz ile yakınları adına bekliyorum.