2015 karamsar bir yıl oldu

Kategoriler: Basın açıklaması

Milletimize seçim meydanlarında vaat ettiğimiz düzenlemeleri TBMM Başkanlığı’na vakit geçirmeden sunduk ve bunların takipçisi olacağız. AKP ise 60 gün geçmesine rağmen vermiş olduğu sözleri yerine getirmede ağırdan alıyor.

AKP iktidarlarının 13 yıldır her alandaki başarısız politikaları neticesinde; çevremizde dost diyebileceğimiz bir komşu ülke kalmadı. AB’nin Suriyeli mültecilerin ülkelerine gelmemeleri için vereceği 3 milyar Euro ile avunan, Rusya uçağını düşürdükten sonra ‘Rus uçağı olduğunu bilseydik, farklı davranırdık’ noktasına gelen bir ülke görünümündeyiz.

Ekonomik alanda; 8 yıldır orta gelir tuzağına saplanıp kalmış, kişi başına millî geliri 9 bin dolar civarlarına düşmüş, istikrarlı bir ekonomik büyüme yakalayamamış, ihracatı gerilemiş, yüksek işsizliğini düşürememiş, hedeflenen enflasyon oranlarını yıllardır tutturamamış, sıcak para bağımlılığından kurtulamamış, kamu+özel yüksek borç oranlarına sahip kırılgan bir ülke konumuna gelerek, iddia edilen 2023 hedeflerinden koşarak uzaklaşan bir yapıya dönüştürüldük.

Teröristlerle yürütülen ve AKP’nin çözüm süreci dediği politikaları sonucunda yüzlerce şehit verildi, ülke içinde başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimiz olmak üzere can güvenliği kalmadı, özerk yönetim talepleri ayyuka çıktı. Toplumun huzursuzluğu had safhadayken, AKP’nin aklı fikri başkanlık sisteminde ve bu uğurda her türlü algı çalışmasını var gücüyle sürdürüyor. Başkanlık sistemi için bahar aylarında baskın referandum, o da olmazsa erken seçim yapmak adına sahte milliyetçilik politikası yürütüyor.

Seçimlerin üzerinden 60 gün geçti; vadedilen istikrarın yerini istikrarsızlık, huzurun yerini bunalım, güvenin yerini güvensizlik aldı. Görülüyor ki; 2016 yılı da bu kaos ortamında geçecek, milletimizin lâyık olduğu huzurlu ve güvenli günler hayal ve umutta kalacak. Bu yüzden; Bakanlar Kurulu üyeleri 2016 yılının sıkıntılı geçeceğini bugünlerden duyurup, sözüm ona milletimizi bu duruma hazırladıklarını zannediyorlar.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim meydanlarında vatandaşımıza verdiğimiz sözlerin gerçekleşmesi için 1 Kasım sonrası TBMM’de kanun tekliflerimizi, araştırma önergelerimizi, güncel sorunların denetimi hakkında Bakanlıklara hitaben yazılı ve sözlü soru önergelerimizi çok hızlı bir şekilde sunduk.

Bu bağlamda ben de İzmir Milletvekili olarak;

- 
muhtarlarımızın özlük ve malî haklarının iyileştirilmesi,
- 
şehit ve gazi ile yakınlarına en üst seviyede sosyal ve malî haklar sağlanması,
- engelli vatandaşlarımızın desteklenmesi ve istihdam edilmesi,
- gazilerin gelirleri arasındaki eşitsizliğin kaldırılması,

- İzmir’e sağlık alanında ihtisaslaşmış yeni bir üniversite kurulması,
- terörden doğan mağduriyetlerin giderilmesi,
- 
elektrik faturalarından kayıp-kaçak bedelinin kaldırılması,
- balıkçılarımızın sorunlarının giderilmesi,
- taşımacılık işi ile uğraşan şoför esnafımızın giderlerinin düşürülmesi,
- çiftçilerimize gerçek anlamda mazot desteği verilmesi,
- esnaf ve sanatkârımızın AVM’lere ezdirilmemesi

ve bunun gibi yıllardır çözüm bekleyen konularda 22 Kanun Teklifini, ülkemizin güncel sorunlarına yönelik 120 Soru Önergesini, başta çiftçilerimiz, köylülerimiz, esnaf ve sanatkârlarımız ile sanayicilerimiz olmak üzere sorunların yaşandığı her alanın araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 15 Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığı’na sundum.

Şimdi sıra milletimize verilen vaatlerdeki samimiyete geldi. AKP ya bu çalışmalarımızın TBMM gündemine gelmesi için destek verecek, ya da her zaman olduğu gibi çeşitli bahaneler üretip bunların hayata geçmesinin önüne geçecek.

Siyasî bedel ödemekten korkanlar ülkemizin ihtiyacı olan reformları halen hayata geçiremeyip, mini harcama paketlerini reform olarak milletimize yutturmaya çalışıyorlar. Milletimizin yapısal reform adı altında açıklanan, içi boş paketlere artık inancı kalmadı.

Çünkü biz yapısal reform dediğimizde; bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için, o sistemin yeniden yapılandırılmasını ifade ediyoruz.Tıpkı Seçim Beyannamemiz’de milletimize vaat ettiğimiz yapısal reformlar (ekonomide üretimin artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması, yurt içi tasarrufların ve yatırımların artırılması, vergi reformu, harcama reformu, gelirin adil bölüşümü ve yoksullukla mücadele, tarım ve hayvancılık, işgücü piyasası ve çalışma hayatı reformu) gibi. Yapısal reform adına yapılacaklar bellidir, yeter ki sağlam ve samimi irade gösterilebilsin. Bu konuda ülkemizin güzel geleceği için Milliyetçi Hareket Partisi her türlü desteği vermeye hazırdır.

2016 yılının milletimiz için kayıp bir yıl olmaması için, vatandaşlarımıza güzel, sağlıklı, huzurlu ve güvenli günler yaşatabilmek adına Milliyetçi Hareket Partisii mücadelesini sürdürecektir.