Millet iş, aş derdinde, AKP akraba, eş, dostunu kamuya atama derdinde.

Kategoriler: Basın açıklaması

Ekonomi politikalarının nihai hedefi vatandaşlarımızın rahat, huzur içinde ve karınlarını doyurabilecek şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Bizim de önemsediğimiz bazı göstergeler aslında araç olmaktan öteye gitmiyor. Esas olan amaçtır ve buna ulaşabilmek için insanların geçimini temin etmesi, yani bir iş sahibi olması gerekiyor. Her geçen yıl bu amaçtan giderek uzaklaşılıyor.

Türkiye’de işsizlik oranları son dönemde görülmedik ölçüde artış eğilimi içine girdi. Türkiye genelinde işsizlik 2013 Ekim ayında %9,7 seviyesindeyken, 2014 Aralık ayında %10,4 seviyesine çıktı. Bu oran diğer bir bakış açısıyla da yüksek. Çünkü ortada en azından itiraf edilmiş bir ekonomik kriz de yok.

Gelişmiş ülkelerde temel istihdam verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı önceki yılın aynı döneminde %11,9 iken, bu dönem %12,5 düzeyine fırladı. Ekim ayında kadınlarda işsizlik oranı %18,3’e yükseldi. İktidarın açıkladığı son paket; kadınları eve mahkûm etmeye, çalışma hayatından uzaklaştırmaya yönelik.

İşgücü istatistiklerinde Şubat 2014’te yapılan revizyonlardan ötürü artık yıllık artışlara ihtiyatla bakılması gerekiyor.

Açıklanan yüksek işsizlik rakamlarına bakınca gidişatın kötü ve gelecekte umudun olmadığı da görülüyor. Diğer yandan Orta Vadeli Program’a (2015-2017) göre işsizlik konusunda hedefin yani %9,6’nın tutmayacağı bugünden kendisini belli ediyor.

Umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar dâhil edildiğinde işsizlik oranı %18′lere ve işsiz sayısı da 5 milyon 427 bin kişiye çıkıyor.

2014 yılı başında %14 seviyelerinde olan genç işsizlik %19,7’ye yükseldi, artık her dört gencimizden biri işsiz hale geldi. Buradaki temel sebep büyüme oranındaki zayıflama olduğu için, genç işsizlikteki yükseliş bir trend değil, genel işsizlikteki yükselişe paralel bir durum olarak görünüyor.

Normalde mezuniyet dönemlerinde, yani Haziran ayında genç işsizlikte yükseliş olurken, işe alım ayları olan Eylül ve Ekim aylarında yükseliş olması çok fazla iş alanı yaratılamadığını gösteriyor. Eğitimli genç işsizlikte oran %30’lara kadar çıkıyor.

İşsiz sayısının ülkemizde bu denli artmasına rağmen, siyasî iktidarın işsizliği düşürme programı bulunmuyor. Hedeflerinde  “işsizliği çok düşük mertebelere çekmek” gibi küçük bir temenni var. Bu yüzden iktidar işsizlik gündemini değiştiriyor, görmezden geliyor ve siyasî gündemi ön plana çıkarıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi işsizliğin; üretim, büyüme ve adil bölüşümü de içine alan, yeni politikalar içeren farklı bir yaklaşımla önleneceğini düşünüyor. Bu çerçevede ülkemizdeki işsizliğin çözümü için; ülkemizin demografik yapısı, eğitim ve işgücü politikalarının yeniden ele alınması gerekliliğine ve göç sorunun tüm yönleriyle incelenip, millî politikalar oluşturulması gerektiğine inanıyor.