Laf değil iş üretme zamanı !..

Kategoriler: Basın açıklaması

Başarısız ekonomik öngörüler, plan ve programlar nedeniyle
büyüme oranlarında yaşanan ivme kaybı
ülke borçlarını ve işsizler ordusunu çığ gibi büyütüyor.

İktidar yaşadığı oy kaybı nedeniyle her geçen gün devlet adabıyla bağdaşmayan davranışlar sergiliyor, geçici saltanatı uğruna milletimizin kazanımlarını çarçur ediyor. Bu zihniyet, bir yandan da gelecekte adalet karşısında hesap vermemek için türlü ayrımcı düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Ancak tüm sağduyulu vatandaşlarımız gibi dünya da, muz cumhuriyetlerinde görülecek bu tabloyu istihzâ ile takip ediyor. Gündem saptırmaya ve algı operasyonuna dönük davranışlar, ülkemizin her alanda dünyadan uzaklaşmasına sebep oluyor.

İktidarın neden olduğu iç ve dış siyasî risklerin yanısıra Türkiye hızla otokrasiye gidiyor. Tek başına tüm anayasal yetkilere hükmetme arzusu yabancı ve yerli yatırımcıları tedirgin ediyor, ülkemiz ekonomisinin ihtiyacı olan yeni yatırımlar gelmiyor, çarpık üretim modeli ile yol almaya zorlanan ekonomimiz artık her alanda teklemeye başlıyor.

Üç yılı aşkın süredir durgunluk yaşayan ekonomimizde kişi başı millî gelirimiz de yerinde sayıyor. Bunun sonucunda ise ülkemiz orta gelir tuzağına yakalanmış durumda. Yılbaşında hedeflenen enflasyonun sürekli şaşması ve kronikleşmesi yetmiyormuş gibi 400 milyar doları aşan dış borçların çevrilmesi de risk taşıyor. Artık yiğitte kamçı yiyecek hâl kalmadı, yiğit yatırımcılar için kur riski, onları her gün daha da zorlar hale geldi.

Merkez Bankası verilerine göre ülkemizin kısa vadeli dış borçları Eylül’de 9 ay öncesine göre %1,1’lik artışla 130,7 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün 2002 yılında 13,8 milyar dolar olan kısa vadeli dış borcu, 2014 Eylül’de 111,4 milyar dolara çıktı. Aynı şekilde kamunun 2002 yılında sadece 0,9 milyar dolar olan kısa vadeli dış borcu ise Eylül’de 18,9 milyar dolara yükseldi.

Eylül itibariyle, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ve daha az kalan kısa vadeli dış borç stoku 166,3 milyar dolar.

Yanlış politikalarla durumun bu hale gelmesine sebep olanlar ise, kes-kopyala-yapıştır programlarla ekonomimize pansuman yapmaya çalışıyorlar. Ekonomi yönetimindeki durum artık öyle zavallı bir hâl aldı ki; Başbakan’a dâhi hatalı rakamlar açıklatmak göze alınıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) halen evde çalışan milyonlarca kadını, iş bulma ümidini yitiren milyonu aşan insanımızı hesaba katmadan açıkladığı Ağustos ayı işsizlik rakamları karşısında aynı ekonomi yönetimi dut yemiş bülbül rolünü oynuyor. TÜİK; istisnalar yaratarak, işsiz tanımını daraltarak işsizliği düşük göstermek için elinden geleni yapsa da iş bulamayan vatandaşımız yaşamak için mücadelesinde gerçek hayatla yüz yüze.

Ağustos ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %10,4 ile geçtiğimiz yıla göre % 1,1 puan artış kaydederken, mevsimsel etkilerden arındırılmamış resmî işsizlik de aynı düzeyde artarak % 10,1’e ulaştı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise %17,1 oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 5 milyon 430 bine ulaştı.

Yüksek öğretim mezunları arasında işsiz sayısı yeni seriye göre Şubat 2014 döneminden bu yana 255 bin kişi artarak 743 bine çıktı. Gençler için (15-24 yaş) geniş tanımlı işsizlik oranı ise resmî %19,2 rakamının 9 puan üzerinde %28 seviyesinde gerçekleşti. Her 4 gencimizden biri işsiz. Bu ekonomik ve sosyal sorun önümüzdeki dönem giderek daha da büyüyecek.

Ekonomi yönetiminin günü kurtarmak adına birbirinden farklı ve habersiz açıklamaları her geçen gün daha da artıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı İşsizlik Sigorta Fonu’nda biriken paranın 70 milyar TL olduğunu açıklarken, birkaç gün sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bu rakamı 79,1 milyar TL olarak açıklıyor ve aradaki 9 milyar TL’lik farkın hesabını kimse veremiyor.

2002 yılında 57’nci Hükûmet tarafından oluşturulan ve işsiz kalan vatandaşlarımıza işsizlik sürelerinde destek olunmasını amaçlayan İşsizlik Fonu’nun akıbeti de artık şaibeli duruma geldi. Zira; Fon’dan 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 3,6 milyon işsiz kalan vatandaşımıza sadece 8 milyar TL ödeme yapılmasına rağmen, Fon amacı dışında bütçe uygulamalarında ve başka alanlarda kullanılıyor. Bu rakam 2008 yılından bu yana 12 milyar TL’yi geçti ve borç olarak alındığı iddia edilen tutarın geri ne şekilde ödeneceği halen açıklanamıyor. Fon’un 60 milyar TL’lik kısmının halen devlet iç borçlanma senetlerinde tutulması ve buradan yapılacak harcamaların belirsizliği ise tam bir muamma.

İşsizlerimizin sesinin duyulmadığı, onlara umut verilmediği yetmiyormuş gibi, onların çalışırken ödedikleri primlerle oluşan Fon’un iktidar tarafından delik deşik edilmesi, keyfe göre uygulamaların her alanda sürdüğünü gösteriyor.

Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi olarak iktidardan; ülkemizin gerçek gündemine yani ekonomideki sıkıntılara dönmesini ve gerekli olan somut adımları biran önce atmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız, girişimcilerimiz ekonomik bakımdan sorun sarmalıyla mücadele ederken, iktidarın oy kaygısı ve şaşkınlık içinde her geçen gün kötüye giden icraatını bir kez daha gözler önüne seriyoruz.

Artık laf çok, iş yok siyasî anlayışının sonuna gelinmiştir.