İzmir’den bir değer daha koparılıyor !..

Kategoriler: Soru

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı
İzmir Lojistik Müdürlüğü’nün kapatılması hakkında
TBMM’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na
yazılı soru önergesi verdim.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 16.06.2014 Tarih 64419378-903.02-20674 sayılı yazısıyla, Genel Müdürlüğe bağlı İzmir Lojistik Müdürlüğü’nün 01.08.2014 tarihi itibariye kapatılacağı ve halen yıllardır bu müdürlükte görev yapan çalışanlarının 01.07.2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğe bağlı diğer illerdeki birimlere naklen tayin olma dilekçelerinin alınması, vermeyenlerin re’sen tayinleri yapılacağı belirtildi.

İzmir’de kapatılan il özel idaresinin mallarının Hazine’ye devredilmesinden sonra İzmir bir değerini daha yitiriyor ve bu duruma seyirci kalınıyor.

Bu müdürlüğün kapatılma gerekçesi belli değil. Buranın yıllardır İzmir’e yerleşik çalışanları, aileleriyle birlikte başka illere tayin edilecek, yeni bir hayat kurmak zorunluluğuyla başbaşa bırakılacaklar.

Bu müdürlüğün yıllardır İzmir ticaretine, ekonomisine verdiği hizmetlerin bundan sonra nasıl yürütüleceği de belli değil. Eğer hizmet alım sözleşmesi yapılarak bu işler sürdürülecekse hem mevcut durumdan daha pahalı olacak, hem de bu müdürlükten hizmet alanların işleri aksayacak.

Diğer yandan Eti Maden İşletmeleri İzmir Lojistik Müdürlüğü’nün Konak’ta 1972 yılında inşa edilmiş maddî ve konum olarak çok değerli hizmet binası, Kahramanlar’da bulunan 5 bin ton kapasiteli ambar binası ile Karşıyaka Bostanlı’da bulunan 9 adet lojmanının bu müdürlüğün kapatılmasından sonraki akıbeti akıllarda soru işareti bırakıyor.

Birileri tarafından “kupon arazi, bina” gibi tanımlamaların bu gayrimenkuller için de mi geçerli olacağı ve zamanla el değiştireceği sorusu akıllara geliyor.

İzmir’de 104 yıl önce kurulan Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin, Sağlık Bakanlığı kararıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilerek kapatılmasını TBMM’de yaptığımız çalışmalarla durdurabildik. Buradaki amacımız da Lojistik Müdürlüğü’nün İzmir ekonomisine hizmet sunmaya devam etmesi yönünde olacak.

Ankara’da hiçbir bilimsel fizibilitesi yapılmadan masa başında alınan kararların gelecekte vereceği zararların daha büyük olacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na Sorulan Sorular:

1 – Eti Maden İşletmeleri İzmir Lojistik Müdürlüğü’nün kapatılma gerekçesi nedir?
2 – Eti Maden İşletmeleri İzmir Lojistik Müdürlüğü’nde hangi kadrolarda, kaç yıllık çalışanlarımız mevcuttur?
3 – Eti Maden İşletmeleri İzmir Lojistik Müdürlüğü’nün 1 yıllık gider ve geliri nedir?
4 – Kapatılma sonrası Genel Müdürlüğün İzmir’de bu alandaki faaliyetleri ne şekilde yürütülecektir?
5 – Genel Müdürlük; Eti Maden İşletmeleri İzmir Lojistik Müdürlüğü’nün yapmış olduğu görevleri hizmet satın alma yoluyla yıllık kaç TL’lik bedelle satın almayı planlamıştır?
6 – Eti Maden İşletmeleri İzmir Lojistik Müdürlüğü’nün Konak’ta 1972 yılında inşa edilmiş maddi ve konum olarak çok değerli hizmet binası, Kahramanlar’da bulunan 5 bin ton kapasiteli ambar binası ile Karşıyaka Bostanlı’da bulunan 9 adet lojmanı bu müdürlüğün kapatılmasından sonra ne olacaktır?
7 – Yıllardır İzmir’de ikamet ederek, yerleşik düzenini kurmuş ve halen çocuklarının eğitim-öğretimi devam eden çalışanların bu kurulu düzenlerini bozarak, Genel Müdürlüğe bağlı başka illere tayin edilmesinin yaratacağı mağduriyet nasıl giderilecektir?
8 – Türkiye’de İzmir ile beraber kapatılacak başka hangi müdürlükler veya birimler bulunmaktadır?