Torba yasadan Türk ekonomisi kaybedecek !..

Saltanat makamının direktifi ve tebasının nelerin değiştiğini bile bilmeden Meclis Genel Kurulu’nda siyasî ikbâl uğruna eller havaya tarzındaki oylarıyla, neden-sonuç ilişkisini, ileride oluşabilecek telafisi güç zararlarını düşünmeden ve siyasî iklimi kamu erki vasıtasıyla kendi lehlerine kullanabilmek için torba yasa çıkarıldı.