Adrese teslim Hazine garantisi…

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik” adrese teslim bir düzenlemedir, bu düzenleme ülkemizin zaten yüksek olan dış borçlarının daha da artmasına ve bazı firmaların kayırılmasına yol açabilir.