Şehitlerimiz, Gazilerimiz ve Yakınları için en kapsamlı kanun teklifini verdim

Teklifim kanunlaşırsa; Şehit, Gazi ve yakınlarına Genel Kurmay Başkanı’nın eline geçen net tutar kadar maaş bağlanacak. Şehit ve Gazilerimize net bir kanuni tanım getirilecek. Keyfi SGK uygulamaları son bulacak. Şehit yakınları, Gazi ve yakınları yeşil pasaport alacaklar. Özel veya devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim görecek ve barınacaklar. Kurasız Hac ve yılda bir kere 5 yıldızlı tatil…

Muhasebecilerin ve ticaret erbabının beklediği kanun teklifim

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. Maddesi 3. Fıkrasında 26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı kanunun 8. Maddesi ile ticari defterlerin kapanış tasdik süreleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. 6102 sayılı yasada, kapanış tasdikleri için izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar öngörülen süre 6335 sayılı yasanın 8. Maddesi…